Zaraz się właduje, cierpliwości. Jak po kilku sekundach nic nie ma, to znaczy że coś jest popsute.